Ph.d.-studiet

Formålet med ph.d.-studiet på Klinisk Epidemiologisk Afdeling er at uddanne velkvalificerede, selvstændige forskere på højeste internationale niveau. Der lægges op til, at kandidater fra programmet vil indtage førende stillinger i det epidemiologiske forskningsmiljø og derved få indflydelse på public health og klinisk praksis. KEA vil gerne have kvalificerede ph.d.-kandidater med interesser inden for afdelingens forskningsprogrammer. 

Ph.d.-studerende ved KEA opnår færdigheder inden for forskning gennem en kombination af kurser, forskningsprojekter og vejledning. I løbet af deres uddannelse kommer de gennem alle faser i forskningsprocessen: formulere studieformål, skrive studieprotokol, sikre finansiering, indsamle data, gennemføre analyser, fortolke resultater og udgive videnskabelige publikationer. Ph.d.-studerende ved KEA nyder godt af kyndig vejledning fra afdelingens fakultetsansatte, der har kompetencer i epidemiologi, biostatistik og anvendte lægemidler. Der er rig mulighed for faglig udvikling gennem deltagelse i journal clubs, præsentationer og internationale samarbejder. Ph.d.-studerende opfordres desuden til at undervise og vejlede yngre kollegaer og forskningsårsstuderende.

Det krævede kursusforløb omfatter grundlæggende og avanceret klinisk epidemiologi; screening for og diagnosticering af sygdomme; prognostiske studier; evidens syntetisering; brug af registre og databaser for epidemiologisk forskning; farmakoepidemiologiske metoder; kliniske forsøg og videnskabelig publicering. Ph.d.-studiet på KEA tilbydes i gennem Aarhus Universitets ph.d.-program for Health. Ph.d.-studerende ved KEA er typisk indskrevet i programmet for klinisk medicin.

NYHEDER
PUBLIKATIONER