Konsulentydelser  

Om konsulentydelserne

Klinisk Epidemiologisk Afdeling kan tilbyde en lang række forskningsrelaterede ydelser til offentlige instanser og biotekvirksomheder. KEA overvåger bl.a. klinisk kvalitet for de danske sundhedsmyndigheder og udfører studier af lægemiddelforbrug, sikkerhed og risikominimering, som myndighederne i stigende grad pålægger medicinalvirksomheder at få foretaget. For biotekvirksomheder gennemføres desuden studier, der estimerer forekomsten af sygdomme i baggrundsbefolkningen med det formål at understøtte udviklingen og vurderingen af nye former for behandlinger.

Hvad angår klinisk kontrollerede studier henvises til Én Indgang samt Aarhus University Clinical Trial Unit.

Hvert forskningsprojekt varetages af et team bestående af en koordinator, en epidemiolog og en statistiker, som følger projektet fra planlægning gennem implementeringsfasen til publicering af resultater. KEA benytter i høj grad sit netværk af internationale samarbejdspartnere i den akademiske verden, klinikken og industrien til at gennemføre store internationale studier.

Planlægning af studier

Når projektteamet har fået forelagt studiets formål, deltager teamet sammen med opdragsgiveren og andre interessenter i den detaljerede planlægning af studiet.

• Vælge optimalt studiedesign
• Vurdere hvilke parametre der skal måles for at besvare studiets formål
• Identificere relevante datakilder (populationsbaserede registre, laboratorieinformationssystemer, biobanker eller primær dataindsamling)
• Finde potentielle samarbejdspartnere og underleverandører

Studiekoordinering og implementering

Projektkoordinatoren fungerer som bindeled mellem opdragsgiveren, samarbejdspartnere og underleverandører og sikrer, at studiet implementeres i henhold til protokollen og den gældende tidsplan.

• Udarbejde tidsplan med milepæle og leveringsdatoer
• Aftale en kommunikationsstrategi
• Overvåge projektets forløb og sikre løbende opdateringer
• Vedligeholde og løbende opdatere studieprotokollen

Dataindsamling og data management

Et studie kræver typisk kobling af data fra forskellige datakilder, inklusiv populationsbaserede registre, kliniske databaser, laboratorieinformationssystemer og studiespecifikke databaser.
• Koble data fra mange forskellige datakilder
• Udtrække relevante stikprøver af populationen: stratificeret sampling, matchning, risk-set sampling og sampling fra den generelle befolkning
• Udvikle og vedligeholde studiespecifikke databaser til primær dataindsamling
• Dokumentere, kontrollere og arkivere data management procedurer

Validering

Forskere ved KEA har over en årrække udviklet og valideret talrige algoritmer. Publicerede resultater fra dette valideringsarbejde bruges til at underbygge fortolkningen af forskningsresultater.
• Udvikle valideringsskemaer og manualer over variabeldefinitioner
• Identificere lægefaglige eksperter til supervision af validering
• Indhente data fra medicinske journaler
• Løbende overvåge valideringsresultater
• Analysere valideringsdata

Statistisk analyse

Vores 25 biostatistikere har stor erfaring med at analysere data koblet fra forskellige datakilder. Gennem årene har statistikerne lavet, valideret og finpudset en omfattende samling af SAS- og STATA-programmer og -makroer, som kan tilpasses et givent projektformål.
• Udvikle statistisk analyseplan og kodebøger
• Yde ekspertrådgivning vedrørende statistiske metoder
• Udarbejde tabeller, figurer og lister i henhold til et forud-specificeret format
• Analysere data til rapporter og publikationer med peer-review

Publikationer og præsentationer

Udbredelse af forskningsresultater har høj prioritet på KEA.
• Udarbejde præsentationer
• Lave udkast til og redigere artikler
• Koordinere publicering

Et udpluk af publikationerne:

1: Nørgaard M, Jensen AØ, Jacobsen JB, Cetin K, Fryzek JP, Sørensen HT. Skeletal related events, bone metastasis and survival of prostate cancer: a population based cohort study in Denmark (1999 to 2007). J Urol. 2010 Jul;184(1):162-7.

2: Nørgaard M, Jensen AØ, Engebjerg MC, Farkas DK, Thomsen RW, Cha S, Zhao S, Sørensen HT. Long-term clinical outcomes of patients with primary chronic immune thrombocytopenia: a Danish population-based cohort study. Blood. 2011 Mar 31;117(13):3514-20.

3: Johannesdottir SA, Christiansen CF, Johansen MB, Olsen M, Xu X, Parker JM, Molfino NA, Lash TL, Fryzek JP. Hospitalization with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease and associated health resource utilization:a population-based Danish cohort study. J Med Econ. 2013 Jul;16(7):897-906.

4: Thomsen RW, Schoonen WM, Farkas DK, Riis A, Jacobsen J, Fryzek JP, Sørensen HT. Risk for hospital contact with infection in patients with splenectomy: a population-based cohort study. Ann Intern Med. 2009 Oct 20;151(8):546-55.

5: de Luise C, Lanes SF, Jacobsen J, Pedersen L, Sørensen HT. Cardiovascular and respiratory hospitalizations and mortality among users of tiotropium in Denmark. Eur J Epidemiol. 2007;22:267-72.

NYHEDER
PUBLIKATIONER