Kvalifikationer - kompetencer - kollegialitet

God ledelse er en forudsætning for at realisere virksomhedsgrundlaget for Klinisk Epidemiologisk Afdeling.

Der er ingen fast formel for god ledelse. Den gode leder står ved sig selv samtidig med, at lederen er bevidst om sin rolle i den konkrete situation.

Lederen skaber mening og udstikker retning for sine medarbejdere i en kompleks hverdag. Og sætter arbejdet ind i en større sammenhæng, så medarbejderne får en forståelse for helheden i Klinisk Epidemiologisk Afdeling.

Værdierne kvalifikationer, kompetencer og kollegialitet er rammen om god ledelse i Klinisk Epidemiologisk Afdeling. Den gode leder omsætter værdierne til konkret handling, sætter normer for ordentlig adfærd og er med til at sikre den kultur, vi ønsker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling.
Klik på figuren for at forstørre

NYHEDER
PUBLIKATIONER