Generelle henvendelser

Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord
Olof Palmes Allé 43-45
DK-8200 Aarhus N

EAN-nr.: 5798002772531

Generelle henvendelser til kompetencecentret kan rettes til projektkoordinator Dorrit Damgaard Andersen
Tlf.: 8716 8201
E-mail: dda@clin.au.dk

Daglig leder af kompetencecentret: afdelingslæge, ph.d. Christian Fynbo Christiansen
Tlf.: 8716 8218
E-mail: cfc@clin.au.dk  

Henvendelser vedr. specifikke databaser: se venligst kontaktoplysninger under hver database.

NYHEDER
PUBLIKATIONER