Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS)

Formål

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer skal overvåge og forbedre kvaliteten af det danske program for mammografiscreening. Screeningsprogrammet skal tilbydes alle kvinder i alderen 50-69 år, med 2 års intervaller.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse samt kliniske retningslinjer henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen har været i drift siden 2008, og den første årsrapport blev udgivet i april 2011. Årsrapporten vedr. første halvdel af anden nationale screeningsrunde blev offentliggjort i december 2011.

Data

Databasen vil opsamle data svarende til 12 indikatorer for ca. 650.000 kvinder hvert andet år. Data hentes fra lokale invitationsdatabaser, Patobanken, CPR-registeret samt Landspatientregisteret.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest
Kontaktpersoner hos KCEB-Nord: 
Seniorforsker, MPH, ph.d. Ellen M. Mikkelsen: em@clin.au.dk  
Biostatistiker, cand.scient., ph.d. Sisse Njor: sisse.njor@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER