Dansk Korsbåndsregister (DKKR)

Formål

Dansk Korsbåndsregister (DKKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase og er en integreret del af Den Ortopædiske Fællesdatabase. Hovedformålet med DKKR er at forbedre patientbehandlingen i forbindelse med primære operationer, flerligament/kollateralt ligament operationer og revisioner. Kvaliteten af forløbene vurderes ud fra fem indikatorer. Det er hensigten, at disse kvalitetsindikatorer skal være et værktøj, som kan hjælpe hospitalsafdelingerne med at sikre og forbedre kvaliteten af korsbåndsoperationer.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen blev etableret 1. juli, 2005. Populationen består af alle primære operationer, flerligament/kollateralt ligament operationer og revisioner foretaget på en af de ortopædiske afdelinger, som udfører denne type operationer i Danmark, inklusive private klinikker.

Data

Data indsamles prospektivt ved hjælp af et standard registreringsskema, som udfyldes af den ortopædiske læge. Peroperative data omhandler operationsteknik, implantat anvendelse, andre skader i knæet samt perioperativ medicinsk behandling. Behandlingsresultater indsamles ved en 1-års kontrol, hvor stabilitet vurderes. Patientens subjektive knæfunktion vurderes ved self-assessment scoresystemerne KOOS og Tegner, som patienter indtaster over internettet før operation og efter 1, 5 og 10 år.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen: abp@clin.au.dk

Publikationer

Årsrapporterne er tilgængelige via sundhed.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER