Dansk Knæalloplastik Register (DKR)

Formål

Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som siden 2005 har været en integreret del af Den Ortopædiske Fællesdatabase. Hovedformålet med DKR er at forbedre patientbehandling i forbindelse med indsættelse af knæalloplastikker. Desuden kan man ved hjælp af DKR følge udviklingen i kvaliteten af knæalloplastik-operationer i Danmark samt udviklingen i operationsraten på de forskellige ortopædkirurgiske afdelinger og totalt. Kvaliteten af forløbene vurderes ud fra seks indikatorer, herunder proteseoverlevelse. Det er hensigten, at disse kvalitetsindikatorer skal være et værktøj, som kan hjælpe afdelingerne med at sikre og forbedre kvaliteten af knæalloplastikker.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen er etableret i 1997. Populationen er alle primære knæalloplastikker og revisioner samt follow-up undersøgelser foretaget på en af de 60 ortopædiske afdelinger i Danmark som foretager denne type operationer, inklusiv private sygehuse.

Data

Data indsamles prospektivt ved hjælp af et standard registreringsskema, som udfyldes af den ortopædiske læge før, under og efter operation. Følgende preoperative data indsamles: cpr-nummer, vægt, operationsside, operationsdato, sygehuskode, revisionsalloplastik, tidligere operation i samme knæ, funktionsgruppe, diagnose og knæscore. Peroperative data inkluderer registrering af operationsstue, antibiotikaprofylakse, anæstesiform, trombosprofylakse, blodtomhed, adgang, navigation, operationstid, femur-, tibia- og patelakomponent, fiksationsmetode, type af cement, perioperative komplikationer, knogletransplantation, dræn, indikation for revision, antal tidligere revisioner, status før og efter revision.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen: abp@clin.au.dk

Publikationer

Årsrapporter er tilgængelige via Sundhed.dk

Se også registerets hjemmeside

NYHEDER
PUBLIKATIONER