Dansk Hoftealloplastik Register (DHR)

Formål

Dansk Hoftealloplastik Register er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. DHR har siden 2005 været en integreret del af Den Ortopædiske Fællesdatabase. Hovedformålet med DHR er at forbedre patientbehandlingen i forbindelse med indsættelse af primær total hoftealloplastikker (THA) og revisioner. Dette sker gennem afdækning af eventuelle risikoparametre inden for patientkategorier, operationsmetoder, protesekomponenter, etc. Kvaliteten af forløbene vurderes ud fra seks indikatorer, herunder proteseoverlevelse. Det er hensigten, at disse kvalitetsindikatorer skal være et værktøj, der kan hjælpe hospitalsafdelingerne med at sikre og forbedre kvaliteten af THA.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen blev etableret i 1995. Populationen er alle primære THA og revisioner samt follow-up undersøgelser foretaget i en af de 45 afdelinger i Danmark, som foretager denne type af operationer, inklusive 6 private sygehuse.

Data

Data indsamles prospektivt ved hjælp af et standard registreringsskema, som udfyldes af den ortopædiske læge før, under og efter operation. Preoperative data: personnummer, operationsside, operationsdato, sygehuskode, tidligere operation i samme hofte, funktionsgruppe, diagnose og Harris Hip Score. Peroperative data: operationsstue, operationspåklædning, antibiotikaprofylakse, anæstesiform, tromboseprofylakse, ossifikationsprofylakse, operationsmetode og adgang, trochanterosteotomi, operationstid, acetabulumkomponent, femurkomponent, fiksationsmetode, type af cement, caput og liner, perioperative komplikationer, knogletransplantation, indikation for revision, omfang af revision, antal tidligere revisioner og knogletab ved revision.
Data indsamles via et internetbaseret Klinisk MåleSystem med direkte kobling til de kliniske afdelinger via MedComs Sundhedsdatanet.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen: abp@clin.au.dk 

Se også registerets hjemmeside

NYHEDER
PUBLIKATIONER