Dansk Fedmekirurgiregister

Formål

Dansk Fedmekirurgiregister (DFR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af fedmekirurgiske indgreb i Danmark.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

En national arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for afgrænsning af patientgruppen, krav til sygehuse, som udfører fedmekirurgi, kvalitetsmonitorering og en beskrivelse af det samlede patientforløb. Denne udmelding udgør grundlaget for etablering af Dansk Fedmekirurgiregister. Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. september 2010, og den første årsrapport blev udgivet i september 2011. Årsrapporterne kan læses via Sundhed.dk.

Data

Databasen vil hvert år opsamle data svarende til 8 indikatorer for de patienter der undergår kirurgi for sygelig overvægt. Data hentes fra DFR databasen og samkøres med CPR-registeret samt Landspatientregisteret.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen: spj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER