Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord

Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord) er et af de fem kompetencecentre i Danmark, der yder støtte til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Tre af disse nationale centre varetager den epidemiologiske og biostatistiske bistand til databaserne, mens de to øvrige varetager en rådgivende funktion for databaserne og regionerne i forhold til kvalitetsudvikling og sundhedsinformatik.

Kompetencecentrene udgør sammen med Databasernes Fællessekretariat kernen i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som skal sikre, at potentialet for kvalitetsudvikling baseret på kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt. Uddybende information omkring organiseringen af RKKP, kompetencecentrenes ydelser samt information vedr. afrapportering og regional opfølgning er at finde i Rammebeskrivelse for anvendelse af kvalitetsdata fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

KCEB-Nord tilbyder sundhedsfaglig, epidemiologisk og biostatistisk ekspertise i relation til etablering, udvikling og drift af kliniske kvalitetsdatabaser.

Udover at være en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, indgår KCEB-Nord som en del afAnvendt Epidemiologi, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Anvendt Epidemiologi ledes af overlæge, ph.d. Mette Nørgaard.

Kompetencecenteret har tilknyttet en række medarbejdere med forskellige kompetencer inden for sundhedsvidenskab, formidling, epidemiologi, biostatistik, datalogi og datamanagement. Centerets daglige leder er afdelingslæge, ph.d. Christian Fynbo Christiansen.

Læs mere om kompetencecentrenes ydelser

NYHEDER
PUBLIKATIONER