Uro-onkologisk Fællesdatabase, Testiscancer (DaTeCadata) 

Formål 

Databasen er en klinisk kvalitetsdatabase, der har til formål at udvikle kvaliteten af diagnostik og behandling af testiscancer. 

Indikatorer 

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest 

Beskrivelse 

Patientvolumen er på ca. 275 årlige tilfælde.
Prognosen er meget god idet den observerede 5-års overlevelse er ca. 90%. Alle patienter får foretaget orchiectomi, 20% får strålebehandling og 40% får kemoterapi.

Data 

Data indrapporteres via online indtastningsflade (Opus Forms) der også muliggør adgang til dataoversigter. Indtastning af data foretages i de tre onkologiske centre i Danmark, som er ansvarlige for behandlingen af testiscancer (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital samt Aarhus Universitetshospital). Data samkøres med data fra eksisterende datakilder (Landspatientregisteret, Patobanken og CPR-registret).

Organisation 

Databasen er forankret i den multidisciplinære cancergruppe, DaTeCa (Dansk Testiscancer Udvalg), som er en del af Dansk Urologisk Cancergruppe. Herudover repræsentanter fra den dataansvarlige myndighed samt tilknyttede kompetencecentre.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Cand.scient.san., ph.d. Heidi T. Ørum Cueto: hc@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER