Sklerosebehandlingsregisteret (DMSG) 

Formål 

Sklerosebehandlingsregisteret er en landsdækkende database, hvis formål er at følge effekten og forbedre kvaliteten af den sygdomsmodificerende behandling af patienter med Multipel Sklerose (MS) samt at registrere de af myndighederne krævede oplysninger på specialpræparater. 

Beskrivelse 

Multipel sklerose, tidligere ”dissemineret sklerose”, er en progressiv kronisk inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet. Det er en kronisk sygdom, der ikke kan helbredes. Sygdommen har to hovedfaser: 1) Attakfasen, bestående af gentagne pludselige sygdomsangreb med forskellige neurologiske symptomer, men med stabil tilstand mellem disse attakker. 2) Den sekundære progressive fase, der ofte starter efter 10-15 års sygdom, og hvor der sker en gradvis forværring. MS rammer mere end 400 danskere årligt (incidens 7,87/100.000/år) og ca. 12.500 lever med sygdommen (prævalens). Af disse er mere end 5.000 i sygdomsmodificerende behandling og registreres derfor i databasen, som har eksisteret siden 1. januar 1996.

Data 

Databasen er p.t. baseret på indberetninger til Klinisk MåleSystem (KMS) i forbindelse med kontrolbesøg. 

Organisation 

Sklerosebehandlingsregisteret er sekretariat for Dansk Multipel Sclerose Gruppe (DMSG), der er det forum af læger på landets neurologiske afdelinger, der forestår immunmodulerende/immuno-suppressiv behandling af MS og indberetter til Sklerosebehandlingsregisteret. 

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.  
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard: mn@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER