Uro-onkologisk Fællesdatabase, Peniscancer (DaPeCadata) 

Formål 

Databasen er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at udvikle kvaliteten af diagnostik og behandling af peniscancer. Databasen har været i drift siden 1. juni 2011.

Indikatorer 

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest 

Beskrivelse 

Der forekommer omkring 50 tilfælde af sygdommen årligt. Sociale og kulturelle forhold er vigtige parametre for udviklingen af peniscancer. At forhudsforsnævring er en mulig medvirkende faktor underbygges af at 44-91 % af patienterne har dette på diagnosetidspunktet. Omskæring i spædbarnsalderen nedsætter risikoen for peniscancer betydeligt, mens omskæring på et senere tidspunkt i livet ikke synes at yde den samme beskyttelse. Der er en sammenhæng med human papillomavirus (HPV); i et arbejde fra 2009 anføres, at en tredjedel af peniscancer tilfældene skyldes HPV-virus type 16 og 18. Peniscancer spredes langt overvejende til lymfeknuder, mens spredning (metastaser) til andre organer er sjælden. Primærtumor findes på glans og på forhuden hos omkring 90 %. På diagnosetidspunktet har 30-60 % mærkbare lymfeknuder i lysken.

Den gennemsnitlige 5-års overlevelse angives til 52 %. Patienter uden spredning eller spredning til enkelt lymfeknude har generelt en god prognose med en 5-års overlevelse over 90 %. Hos patienter med flere end én lymfeknudemetastase bliver prognosen generelt dårligere med en 5-års overlevelse på 27 %.

Der er stadig en del diskussion vedrørende behandlingen af peniscancer. Tendensen er, at man tilstræber organbevarende kirurgi, hvor det er muligt. Dette betinget af ønsket om at bevare sexualfunktionen og bedre livskvaliteten under hensyntagen til radikaliteten.

Data 

Data indrapporteres via online indtastningsflade (Opus Forms) der også muliggør adgang til dataoversigter. Indtastning af data foretages af de to urologiske afdelinger, som er ansvarlige for behandlingen i Danmark (Rigshospitalet samt Aarhus Universitetshospital). Data samkøres med data fra eksisterende datakilder (Landspatientregisteret, Patobanken, CPR-registret, Dansk Transfusionsdatabase).

Organisation 

Databasen er forankret i den multidisciplinære cancergruppe, DaPeCa (Dansk Peniscancer Udvalg) som er en del af Dansk Urologisk Cancergruppe. Herudover repræsentanter fra den dataansvarlige myndighed samt tilknyttede kompetencecentre.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Cand.scient.san., ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen: amfj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER