Dansk Tarmkræftscreening Database (DTS)

Formål

Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i nationale anbefalinger skal overvåge og forbedre kvaliteten af det danske tarmkræftscreeningsprogram, som blev iværksat i foråret 2014. 

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til kvalitetskonsulenten i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik, Øst (KCKS-Øst).

Beskrivelse

Screeningsprogrammet tilbydes alle danske borgere i alderen 50-74 år. Programmet består af en immunologisk baseret afføringstest (IFOBT), der ved positivt fund af blod følges op med en koloskopi. Databasen monitorerer screeningsprogrammet via 10 indikatorer, der dækker hele forløbet fra invitation til screening til evt. operation for tarmkræft.

Data

Databasen er baseret på data fra det nationale Invitations- og Administrationsmodul (IAM), Landspatientregisteret, Patologiregisteret, CPR-registeret og Dansk Kolorektal Cancer Database.

Organisation

Styregruppen for databasen består af repræsentanter fra Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Patologiselskab, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, de fem regioner samt fra Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord).

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Øst.  
Kontaktpersoner hos KCEB-Nord:
Seniorforsker, MPH, ph.d. Ellen M. Mikkelsen, em@clin.au.dk
Biostatistiker, cand.scient., ph.d. Sisse Njor, sisse.njor@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER