Dansk Kolorektal Cancer Database (DCCG)

Formål 

Databasens formål er:
• at overvåge, at de nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af tyk- og endetarmskræft overholdes
• at overvåge de enkelte afdelingers resultater med henblik på en kontinuerlig forbedring
• at tilvejebringe data, der muliggør kvalitetsforbedringer og klinisk forskning med henblik på at øge overlevelsen for tyk- og endetarmskræft i Danmark

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Øst 

Beskrivelse 

Dansk Kolorektal Cancer Database indsamler data om behandling af patienter med kræft i tyktarmen og endetarmen (kolorektal cancer). Hvert år får ca. 3.500 danskere konstateret endetarms- eller tyktarmskræft. Dansk Kolorektal Cancer Database har indsamlet data siden 2001. Årsrapporter fra databasen findes på sundhed.dk 

Data 

Databasen opsamler data svarende til 9 indikatorer. Der indberettes til databasen vha. indberetningssystemet Klinisk Måle System (KMS). Øvrige data hentes fra Landspatientregisteret (LPR), Patologiregisteret (LRP) og CPR-registeret.

Organisation 

Databasen er forankret i Danish Colorectal Cancer Group (DCCG), Dansk Kirurgisk Selskab (DKS), Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Patologiselskab (DPAS).

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Øst.
Kontaktpersoner hos KCEB-Nord:
Cand.scient.hum.ern., ph.d. Heidi Cueto: hc@clin.au.dk 
Biostatistiker, cand.scient., ph.d. Sisse Njor: sisse.njor@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER