DANARREST – Registrering af hjertestop på hospital

Formål 

DANARREST er en klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og bidrage til at udvikle kvaliteten af hjertestopbehandlingen på danske hospitaler. Alle patienter som får hjertestop på et dansk hospital skal indberettes til DANARREST. 

Indikatorer 

1: Andel af patienter hvor tiden fra diagnosen hjertestop til opstart af hjertelungeredning var under 1 minut. Standard: ≥90%
2: Andel af patienter, hvor tid fra diagnosen hjertestop til Stopholdets ankomst var under 3 minutter. Standard: ≥90%
3: Andel af patienter, hvor tiden fra diagnosen hjertestop til første DC-stød (stødbare rytmer) var under 3 minutter. Standard: ≥0%
4: Andel af patienter som opnår spontant kredsløb. Standard: >50%
5: Andel af patienter som overlever mindst 30 dage efter hjertestop. Standard: ≥30%
6: Andel af patienter som overlever mindst 1 år efter hjertestop. Standard: ≥20%

Beskrivelse

Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer blandt overlevende patienter. Etablering af registrering af hjertestop på hospital er afgørende for at forbedre kvaliteten af behandlingen og dermed potentielt bedre overlevelsen. Registreringen starter efter endt genoplivningsforsøg.

Data

Databasen opsamler data svarende til 6 kvalitetsindikatorer. Data indberettes via KMS af hjertestopkoordinatorer på de enkelte hospitaler. Der samkøres med Landspatientregisteret og CPR- registeret.

Organisation

Databasen er forankret i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).

Kontakt

Professor, overlæge Hans Kirkegaard: hanskirk@rm.dk 
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen: spj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER