Uro-onkologisk Fællesdatabase, Blærecancer (DaBlaCadata)

Formål

At udvikle kvaliteten af diagnostik og behandling af blærecancer, herunder særligt at sikre efterlevelse af gældende kliniske retningslinjer, med henblik på at sikre en ensartet håndtering på et højt internationalt niveau. DaBlaCa databasen er en re-etablering af det hidtidige Dansk blærecancer Register (DBCR). Første årsrapport ventes i 2014.

Planlagte Indikatorer 

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest

Beskrivelse 

Invasiv blærecancer er en hyppig uroonkologisk cancer, der udgør knap 5% af alle cancere i Danmark
Prognosen ved invasiv blærecancer er ikke god. Den overordnede 1-års overlevelse er omkring 70%, mens 5 års overlevelsen er 40%.
Databasens sigte er, at kunne gøre rede for kvaliteten af behandlingen. 

Data 

Data indrapporteres via online indtastningsflade (Opus Forms) der også muliggør adgang til dataoversigter. Indtastning af data foretages af et af de 5 cystectomicentre. Data samkøres med data fra eksisterende datakilder (Landspatientregisteret, Patobanken og CPR-registret). 

Organisation 

Databasen er forankret i den multidisciplinære cancergruppe, DaBlaCa (Dansk Blærecancer Udvalg) som er en del af Dansk Urologisk Cancergruppe. Herudover repræsentanter fra den dataansvarlige myndighed samt tilknyttede kompetencecentre.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.  
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard: mn@clin.au.dk

 

NYHEDER
PUBLIKATIONER