SnartForældre.dk

SnartForældre.dk er et internetbaseret kohortestudie med fokus på livsstil blandt kvinder og mænd, der forsøger at opnå graviditet. Formålet med studiet er prospektivt at evaluere den mulige effekt, som forskellige livsstilsfaktorer kan have på den tid, det tager at blive gravid (time to pregnancy) samt relationen mellem faktorerne og barnets fødselsvægt og risikoen for abort.

Målet er at inkludere 10.000 kvinder og 10.000 mænd med et dansk personnummer som:

  • er mindst 18 år gamle
  • forsøger at opnå graviditet
  • ikke anvender prævention
  • ikke er i fertilitetsbehandling, når de tilmelder sig studiet
  • er i et fast parforhold

Deltagerne udfylder et omfattende basis-spørgeskema online, når de tilmelder sig SnartForældre.dk. Derefter vil de med otte ugers mellemrum modtage en e-mail med link til et follow-up skema. Dette fortsætter i et år, eller indtil de opnår graviditet.

De væsentligste variabler i undersøgelsen er: personnummer, uddannelse, oplysninger om menstruation, brug af prævention og tidligere graviditeter samt information om vægt, højde, fysisk aktivitet, indtagelse af alkohol og koffein, rygevaner og brug af medicin.

SnartForældre.dk blev lanceret i august 2011 og er en udvidelse af Snart-Gravid.dk, som omhandlede livsstil hos kvinder, der forsøgte at blive gravide. SnartForældre.dk omfatter desuden en delundersøgelse (SnartForældre.dk/Miljø) om hormonforstyrrende stoffer og evnen til at blive gravid. I delundersøgelsen vil kvindelige deltagere i SnartForældre.dk få taget blod- og urinprøver op til tre gange.

Både SnartGravid.dk og SnartForældre.dk gennemføres i samarbejde med forskere fra Boston University i USA. 

NYHEDER
PUBLIKATIONER