Projektopstart ved KEA Forskning

Klinisk Epidemiologisk Afdeling har i de senere år oplevet en markant stigning i antal projekter, og denne stigning fortsætter. Derfor har KEA Forskning udviklet en procedure for projektopstart, som omfatter udfyldelsen af en såkaldt PPM-formular (Project Portfolio Management-formular). Denne formular tilgås internt via login og udfyldes af projektlederen for det enkelte projekt.

Eksterne samarbejdspartnerne, der bliver bedt om at udfylde en PPM-formular, kan ikke logge på KEAs interne system, men bedes i stedet kontakte projektkoordinator Tina Christensen, tc@clin.au.dk, som vil fremsende formularen.

Når skemaet er udfyldt, skal det sammen med projektets protokol returneres til Tina Christensen, som tager sig af den videre sagsbehandling. Formularen skal til endelig godkendelse hos professor, overlæge, dr.med. Henrik Toft Sørensen.

NYHEDER
PUBLIKATIONER