The Nordic Country Patient Registry for Romiplostim (NCPRR)

NCPRR-studiet er et populationsbaseret studie, der skal vurdere sikkerheden ved romiplostim behandling af patienter med ITP (Immun Trombocytopeni). Studiet er baseret på nationale sundhedsregistre i Danmark, Sverige og Norge og inkluderer patienter, der behandles med romiplostim fra januar 2009 til december 2019.

Studiets primære mål er at estimere incidensraten af øget knoglemarvsfibrose med tilhørende kliniske symptomer, bekræftet med knoglemarvsbiopsier fra voksne patienter med kronisk ITP, der er i behandling med romiplostim. Sekundært ønskes det at identificere øvrige potentielle komplikationer såsom blødning, trombose eller trombocytose.

Studiets mål evalueres årligt i en rapport, der indsendes til European Medicines Agency (EMA).

Der er indstiftet et ’Investigator Study Team’ med medlemmer fra hver deltagende institution med det formål at etablere og stå for driften af studiets databaser samt udfærdige rapporter og publikationer på baggrund af studiet.

Alle data behandles hos Klinisk Epidemiologisk Afdeling, der også fungerer som koordinerende center for NCPRR registeret.

Kontakt:

Henrik Toft Sørensen, forskningsansvarlig, hts@dce.au.dk
Mette Nørgaard, studiekoordinator, mn@dce.au.dk
Christian Christiansen, medicinsk koordinator, cc@dce.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER