Klinisk ophold og 12. semester speciale 

9. semester klinisk ophold

Formålet med medicinstudiets 9. semesters valgfag er at give studerende mulighed for at fordybe sig i et valgfrit emne inden for lægevidenskaben eller tilgrænsende relevante områder. De studerende lærer at identificere områdets problemstillinger og anvendelsesområder. Studerende har mulighed for at aftale et klinikophold på en godkendt afdeling, herunder KEA, som valgfag.  Det tilstræbes at et klinisk ophold på KEA som minimum indeholder:

  • Introduktion til Klinisk Epidemiologi som fagområde og forskningsdisciplin
  • Introduktion til fagområdet Biostatistik 
  • Introduktion til fagområdet Sundhedskvalitet / Klinisk Kvalitet
  • Et konkret, mindre, afgrænset projektarbejde

Der vil blive etableret et program og et konkret afgrænset projekt for den studerendes fire ugers ophold på KEA.

12. semester speciale

Specialeopgaven er en relativ ny del af medicinstudiet. Der er afsat fire uger til opgaven på 12. semester, men man må gerne skrive den tidligere. Specialeopgaven skal udarbejdes som et ca. 10 siders udkast til en videnskabelig artikel, med litteraturgennemgang og eventuelt original dataanalyse. I lighed med andre kliniske afdelinger kan KEA foreslå nogle emner for en sådan opgave, og tilbyde vejledning. Forskningsårsstuderende kan vælge at skrive specialeopgaven med udgangspunkt i forskningsåret.

Kontaktpersoner:

Reimar W. Thomsen, overlæge, ph.d., e-mail: rwt@dce.au.dk
Alma Becic Pedersen, overlæge, ph.d., e-mail: abp@clin.au.dk  

NYHEDER
PUBLIKATIONER