Forskningsprogrammer

På KEA forskes der inden for specifikt udvalgte områder, som er beskrevet i en række forskningsprogrammer fordelt i følgende tre hovedgrupper:

Prognose og intervention:

Critical care, farmakoepidemiologi, gastrointestinale sygdomme, cancerepidemiologi og infektioner

Health care research:

Klinisk kvalitet samt hospitalsepidemiologi og patientssikkerhed

Datavidenskab og biostatistik

NYHEDER
PUBLIKATIONER