Forskningsår på KEA

Det er Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA)s mål at tilbyde motiverede medicinstuderende mulighed for at gennemføre et forskningsår af høj videnskabelig standard. Et forskningsår i afdelingen indbefatter introduktion til hele forskningsprocessen fra idé og protokolskrivning over udarbejdelse af ansøgninger og dataanalyse, til tolkning og publicering af resultater.

KEA forventer, at de forskningsårsstuderende går aktivt ind i alle projektets faser under kompetent vejledning under hele processen – almindeligvis med vejledere inden for både de epidemiologiske, biostatistiske og kliniske fagområder. På KEA er der ansat en række biostatistikere, som i et vist omfang kan assistere med datamanagement og vejleding i dataanalyser.

KEA giver desuden de forskningsårsstuderende mulighed for at etablere et netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere. Tidligere forskningsårsstuderende har således haft forskningsophold i USA på Boston University, Dartmouth Medical School, Ohio State University, University of North Carolina, Kansas University Medical Center, California Pacific Medical Center men afdelingen har også veletablerede kontakter til andre miljøer i USA og Europa bl.a. Karolinska Instituttet i Stockholm, Erasmus University Medical Center i Holland, London School of Hygiene and Tropical Medicine i England samt University of Padua i Italien.

Forskeruddannelsen på KEA

KEA tilbyder et introduktionsprogram for de forskningsårsstuderende som indeholder en introduktion til afdelingen samt en faglig introduktion med undervisning inden for de væsentligste aspekter af klinisk epidemiologi som et supplement til de kurser der udbydes af Aarhus Universitet.

På KEA lægges der stor vægt på det sociale fællesskab, og forskningsårsstuderende indgår derfor på lige fod med afdelingens ph.d.-studerende i et samlet team, hvor man kan udveksle erfaringer. Teamet afholder en månedlig journal club (”KEA Club”), ligesom det deltager i de regelmæssige gæsteforelæsninger i afdelingen.

Forskningsårsprojekter

På KEA er der mulighed for at gennemføre projekter inden for afdelingens forskningsprogrammer, som dækker mange forskellige medicinske og kirurgiske specialer. Vejlederne vil sammen med den forskningsårsstuderende definere forskningsspørgsmålet og projektet.

Nedenstående liste udgør eksempler på tidligere forskningsårsprojekter:

- Betydningen af komorbiditet for prognosen efter myokardieskintigrafi
- Prognosen efter post-operativ akut nyresvigt hos hjertekirurgiske patienter
- Brug af antihypertensiva under graviditet og risiko for ADHD hos børnene
- Brug af glukokortikoider under graviditeten og risiko for astma hos børnene
- Den prognostiske betydning af lungefiltrat og bakteriæmi blandt hospitaliserede patienter med nedre luftvejsinfektion med pneumokokker
- NSAID, COX-2-hæmmere og kardiovaskulær risiko efter koronar intervention med stent
- Indlæggelsesrate og mortalitet af status asthmaticus i Danmark
- Mortalitet hos cancerpatienter med tidligere hudcancer
- Betydningen af kronisk obstruktiv lungesygdom for mortalitet og intensivindlæggelse efter kolorektalcancer kirurgi

Kontaktpersoner

Mette Nørgaard, overlæge, ph.d., e-mail: mn@dce.au.dk

Christian Fynbo Christiansen, afdelingslæge, ph.d., e-mail: cc@dce.au.dk

Relevant litteratur

Der findes mange gode bøger om klinisk epidemiologi, som giver en god introduktion til faget. Følgende udvalgte eksempler er listet efter sværhedsgrad med den nemmest tilgængelige øverst:

Epidemiologi og evidens. Juul. 2012
Epidemiology: An Introduction. Rothman KJ. 2012
Clinical epidemiology: the essentials. Fletcher and Fletcher. 2013
Designing Clinical Research. Hulley, Cummings, Browner, Grady, and Newman. 2013
Clinical Epidemiology: How to Do Clinical Practice Research. Haynes, Sackett, Guyatt, and Tugwell. 2006

Eksempler på publicerede artikler på baggrund af forskningsår på KEA

Laugesen K, Olsen MS, Telén Andersen AB, Frøslev T, Sørensen HT. In utero exposure to antidepressant drugs and risk of attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide Danish cohort study. BMJ Open. 2013;3(9):e003507.

Strid JM, Gammelager H, Johansen MB, Tønnesen E, Christiansen CF. Hospitalization rate and 30-day mortality among patients with status asthmaticus in Denmark: a 16-year nationwide population-based cohort study. Clin Epidemiol. 2013;5:345-55.

Laugesen K, Telén Andersen AB, Nørgaard M, Nielsen RB, Thomsen RW, Larsen FB, Sørensen HT. Use of selective serotonin reuptake inhibitors and lifestyle among women of childbearing age: a Danish cross-sectional survey. BMJ Open. 2013;3(7). e003024.

Skovgaard M, Schønheyder HC, Benfield T, Nielsen RB, Knudsen JD, Bangsborg J, Østergaard C, Slotved HC, Konradsen HB, Lambertsen L, Thomsen RW. Impact of positive chest X-ray findings and blood cultures on adverse outcomes following hospitalized pneumococcal lower respiratory tract infection: a population-based cohort study. BMC Infect Dis. 2013;13:197.

Johannesdottir SA, Lash TL, Jensen AØ, Farkas DK, Olesen AB. Mortality in cancer patients with a history of cutaneous squamous cell carcinoma--a nationwide population-based cohort study. BMC Cancer. 2012;12:126.

Schmidt M, Pedersen L, Maeng M, Lassen JF, Lash TL, Nielsen TT, Sørensen HT. Nonsteroidal antiinflammatory drug use and cardiovascular risks after coronary stent implantation. Pharmacotherapy. 2011;31:458-68.

Nyttige links

Boston University 
California Pacific Medical Center 
University of North Carolina 
Ohio State University 
Kansas University Medical Center 
Vanderbilt School of Medicine
Dartmouth Medical School 
Erasmus University Medical Centre 
Karolinska Institutet 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
University of Padua 


NYHEDER
PUBLIKATIONER