ENCePP

Klinisk Epidemiologisk Afdeling er medlem af the European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP), som er initieret af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Formålet med netværket er at styrke overvågningen af lægemidler, efter de er sendt på markederne i Europa. Projektet stiler bl.a. mod at muliggøre studier af manglende virkning både i form af individuelle studier og studier på tværs af de deltagende centre.

Den første fase af ENCePP, som blev afsluttet i 2009, identificerede en række europæiske forskningscentre, der havde erfaring med farmakoepidemiologi. Klinisk Epidemiologisk Afdeling udgør, sammen med 84 andre forskningscentre, den væsentligste ressource der gør det muligt for forskellige aktører på sundhedsområdet, såsom industrien og regulerende organer, at få yderligere indsigt i balancen mellem fordele og risici forbundet med de lægemidler, der markedsføres i Europa.

Læs mere om ENCePP

NYHEDER
PUBLIKATIONER