DD2

Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en af parterne bag Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes. Centret blev etableret i 2010 bl.a. på baggrund af en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd.

Formålet med DD2-projektet er at sikre den bedste behandling til hver enkelt patient med type 2 diabetes. Man håber at inkludere alle nydiagnosticerede tilfælde af type 2 diabetes i projektet og dernæst følge dem via registre. KEA kommer til at varetage al datamanagement, herunder oprettelse af database med de nydiagnosticerede type 2 diabetikere, kobling af databasen til en lang række andre danske registre og databaser, samt analyse af hvordan det går disse patienter med hensyn til bl.a. mortalitet, diabeteskomplikationer, metabolisk kontrol og farmakologisk behandling.

Læs mere om DD2

NYHEDER
PUBLIKATIONER