AUDEO  

- Aarhus University Hospital program for Disease Epidemiology and Outcomes

 

Data er sundhedsvæsenets valuta. De unikke danske databaser indeholder ekstremt værdifuld viden om danskernes sygdomme. For eksempel om variationen i sygdomsforekomst, geografisk og over tid. Om sygdommenes behandling i det danske sundhedsvæsen, og om hvordan det går patienterne, efter at de er blevet syge. Denne viden kan bruges til at planlægge sundhedsvæsenets indsats rigtigt. Den kan også afdække risikofaktorer, så sygdom kan forebygges, og den kan forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet og dermed prognosen for patienterne.

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har derfor oprettet landets første program for systematisk sygdomsmonitorering: AUDEO (Aarhus University Hospital program for Disease Epidemiology and Outcomes). AUDEO er forankret ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, og finansieres af Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

AUDEO holder øje med forekomsten af forskellige sygdomme især i Region Midtjylland. Programmet undersøger antallet af personer med nyopstået sygdom, og antallet af personer der lever med en kronisk sygdom. AUDEO undersøger også prognosen for forskellige sygdomme, med fokus på de store folkesygdomme som kræft, hjertekarsygdom, KOL, og diabetes.

Et særligt fokusområde er multisygdom, hvor især ældre patienter lider af flere kroniske sygdomme samtidig. De forskellige sygdomme kan påvirke hinanden, ofte negativt, og giver særlige udfordringer for sundhedsvæsenet. Øget viden om mekanismerne kan forbedre behandlingen for patienterne.

Et andet fokusområde er, hvordan det går danskere, som er blevet opereret. AUDEO skal holde øje med, hvilke patienter der får komplikationer efter forskellige kirurgiske indgreb, så komplikationerne bedre kan forebygges.

AUDEOs analyser udkommer i form af rapporter og videnskabelige artikler. En ny og brugervenlig hjemmeside er under udarbejdelse, hvor man vil kunne finde opdaterede data om danskernes sygdomme og behandlinger.

Ansatte:

  • Alma B. Pedersen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med.
  • Elisabeth Svensson, post.doc., cand.scient., ph.d.
  • Reimar W. Thomsen, overlæge, klinisk lektor, ph.d.
  • Helle Schleicher Kjær, sekretær

Generelle henvendelser:

Se også AUDEOs hjemmeside

Leder af AUDEO programmet: Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Reimar W. Thomsen; Tlf. +45 871 68403, e-mail: rwt@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER