Forskning

Klinisk Epidemiologisk Afdeling har som mål at drive fri og uafhængig forskning på højt internationalt niveau. Forskningsafdelingen har en særlig forpligtelse til at styrke og udbygge den klinisk epidemiologiske forskning ved sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, og skal herudover:
 

  • Supervisere klinisk epidemiologisk forskning i regionen
  • Medvirke ved metodeudvikling samt etablere undervisning i klinisk epidemiologi
  • Søge at udnytte sundhedsdata bedst muligt i klinisk epidemiologisk forskning, samt etablere en struktur som sikrer den forskningsmæssige udnyttelse af data
  • Bistå ved opbygning og drift af registre og kliniske databaser
  • Rådgive Region Midtjylland i spørgsmål, hvor klinisk epidemiologisk viden på højt niveau er nødvendig
  • Medvirke ved udvikling, implementering og anvendelse af kvalitetsindikatorer.

Afdelingen har en dokumentationsfunktion med henblik på sikring, bevarelse og fremme af brugen af regionale registre til forskningsformål, bl.a. hvad angår lægemiddelregistrene, fødselsregistrene og de regionale hospitalsinformationssystemer.

Afdelingen har i øvrigt udgivet bogen Use of Medical Databases in Clinical Epidemiology.

Se desuden tidsskriftet Clinical Epidemiology, som professor Henrik Toft Sørensen er chefredaktør for, samt Uddannelses- og Forskningsministeriets publikation Dansk kodeks for integritet i forskning

NYHEDER
PUBLIKATIONER