Vejledning

KEA tilstræber at give de ph.d.-studerende en kompetent og regelmæssig vejledning i alle projektets faser – almindeligvis med vejledere inden for både de epidemiologiske, biostatistiske og kliniske fagområder. På KEA er der ansat en række biostatistikere, som i et vist omfang kan assistere med datamanagement og vejleding i mere avancerede dataanalyser.

Klinisk epidemiologisk forskning på højeste niveau fordrer i stigende grad samarbejde mellem enkeltpersoner, faggrupper og forskningsmiljøer på tværs af landegrænser. Derfor har det høj prioritet på KEA, at de ph.d.-studerende får etableret et netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere.

Afdelingen arbejder tæt sammen med en række amerikanske top-universiteter som Vanderbilt University, Boston University, Harvard Medical School, Dartmouth Medical School, University of North Carolina (UNC) Chapel Hill, Ohio State University, University of California Los Angeles (UCLA), og arbejder sammen med en lang række andre amerikanske, europæiske og asiatiske universiteter. Desuden deltager afdelingen aktivt i INCLEN (International Clinical Epidemiology Network).

NYHEDER
PUBLIKATIONER