Ph.d.-teamet

På KEA lægges der stor vægt på det sociale fællesskab, og alle ph.d.-studerende er derfor samlet i et team, hvor man kan udveksle erfaringer. Der arrangeres fælles afdelingsseminarer, ph.d.-seminarer, og månedlige journal-clubs ved de ph.d.-studerende.  KEAs egen stab af lektorer og postdocs underviser regelmæssigt på KEAs journal clubs, og udenlandske kapaciteter inddrages, når de gæster afdelingen.

Liste over tidligere ph.d.-projekter findes ved at vælge 'afhandlinger' under publikationer.

Kontaktpersoner

Leder af ph.d.-teamet:

Reimar W. Thomsen, overlæge, lektor, ph.d., tlf. 871 68403, e-mail: rwt@dce.au.dk  

Styregruppe for journal club:

Jens Sundbøll, cand.med., ph.d.-studerende, e-mail: jens.sundboll@clin.au.dk 

Kasper Adelborg, cand.med., ph.d.-studerende, e-mail: kade@clin.au.dk

Pia Kjær Kristensen, cand.scient.san., ph.d.-studerende, e-mail: pkkr@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER