Klinisk kvalitet

De nuværende behandlinger i sundhedsvæsenet indeholder afgørende fejl og mangler, inklusiv utilstrækkelig brug af evidensbaseret behandling og for stort brug af ikke-evidensbaserede tests, procedurer og medicinering. Desuden er behandlinger ofte rettet mod patienter med lav eller moderat risiko snarere end patienter med høj risiko for klinisk undgåelige hændelser (risiko-behandlingsparadoks), og et ikke uvæsentligt antal patienter lider skade på grund af fejl og behandlingsrelaterede bivirkninger. Derfor er der et stort behov for strategier for forbedring af behandlingskvaliteten. Størstedelen af sådanne strategier har imidlertid ikke været genstand for formel videnskabelig evaluering.

Formålet med KEAs forskningsprogram i klinisk kvalitet er at muliggøre en effektiv forbedring i behandlingskvaliteten, inklusiv resultaterne af kliniske interventioner, både på et nationalt og et internationalt plan. Med brug af individ-baserede kliniske data og moderne epidemiologiske metoder fokuserer programmet på:

  • Forskning i variation i medicinske behandlinger
  • (Komparativ) forskning i effektivitet
  • Evaluering af strategier for forbedring af behandlingskvaliteten

Se publikationer

NYHEDER
PUBLIKATIONER