Infektioner - CIDER

Alvorlige infektionssygdomme er stigende i Danmark, i takt med at antallet af ældre personer, der lever med kronisk sygdom, stiger. KEAs forskningsprogram inden for klinisk infektionsepidemiologi (Clinical Infectious Disease Epidemiology Research, CIDER) har til formål at forbedre det videnskabelige grundlag for at udvikle effektive forebyggende interventioner, som kan nedsætte risikoen og forbedre prognosen for infektionssygdomme.

CIDER-programmet undersøger risikofaktorer og prognostiske faktorer for alvorlige infektioner, herunder sammenhængen mellem komorbiditet, medicinforbrug og infektioner som bakteriæmi (blodforgiftning) og pneumoni (lungebetændelse). Der forskes også i infektioner som markør for efterfølgende sygdom, herunder kræft og hjertekarsygdom. CIDER undersøger desuden forekomst og prædiktorer for infektioner og antibiotikaforbrug i befolkningen, herunder infektioner som komplikation til sundhedsvæsenets indsats.

Se publikationer  

NYHEDER
PUBLIKATIONER