Critical care

Critical care er betegnelsen for den behandling, der gives til patienter med akut opstået, potentielt livstruende, kritisk sygdom. Formålet med programmet er at udføre klinisk epidemiologisk forskning, der kan øge forståelsen af de sygdomsmekanismer ved kritisk sygdom, samt forbedre prognosen.

Programmet fokuserer på critical care i et livslangt perspektiv med det specifikke mål at studere, hvilken indflydelse kroniske sygdomme og brug af lægemidler har på kort- og langtidsprognosen for kritisk sygdom. Desuden omfatter programmet overvågning af incidensen af og prognosen for kritisk sygdom og relaterede interventioner.
Følgende sygdomme og interventioner er af speciel interesse: akut nyrepåvirkning, akut dialyse, pædiatriske sygdomme, hjerte-kar-sygdomme, perkutan koronar intervention, intensivbehandling, mekanisk ventilation, septisk chok og post-operativ kritisk sygdom. Se publikationer

NYHEDER
PUBLIKATIONER