Cancerepidemiologi

Kræftforskningen på Klinisk Epidemiologisk Afdeling har fokus på prognose og komplikationer i forbindelse med medicinsk og kirurgisk behandling af patienter med kræft. Af særlig interesse for programmet er patienter med kræft i bryst, fordøjelsesorganer eller prostata. Aktuelle studier vedr. brystkræft ser på, hvilken effekt komorbide sygdomme (f.eks. diabetes), receptpligtig medicin (f.eks. statiner), og genetiske og molekylære faktorer (f.eks. genetiske polymorfier og microRNA) har på risikoen og prognosen for brystkræft. Desuden udføres beskrivende undersøgelser af incidensen af brystkræft og trends i overlevelse.

Med hensyn til gastrointestinal cancer studeres prognosen blandt kræftpatienter i forhold til venøs tromboemboli og andre komplikationer, mens der for prostatakræft fokuseres på, hvilken rolle komorbiditet og andre patientkarakteristiska spiller i forhold til prognose.

Se publikationer  

NYHEDER
PUBLIKATIONER