Procedure for projektopstart og kontering

Klinisk Epidemiologisk Afdeling har i de senere år oplevet en markant stigning i efterspørgslen på ydelser i relation til datamanagement og statistisk analyse. Center for biostatistik og datamanagement ønsker at håndtere og levere disse ydelser i et professionelt set-up, rettidigt og på et fagligt højt niveau. Som supplement til proceduren for opstart af projekter ved KEA har centret derfor indført et timekonteringssystem til fakturering af timer brugt af KEAs statistikere.

For at optimere de nævnte procedurer bedes alle, der ønsker at iværksætte et forskningsprojekt i tilknytning til KEA, beskrive formålet med det nye projekt samt tage stilling til bl.a. finansiering, relevante deadlines samt hvor meget statistikerhjælp der vil være brug for. Dette angives i den såkaldte PPM-formular (se beskrivelse af procedure), hvorefter projektet vil blive sagsbehandlet af projektkoordinator Tina Christensen samt chefstatistiker Lars Pedersen.

NYHEDER
PUBLIKATIONER