Center for biostatistik og klinisk datavidenskab

Center for biostatistik og klinisk datavidenskab yder biostatistisk rådgivning til ph.d.-studerende og medarbejdere ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, samt til personer tilknyttet de sundhedsvidenskabelige miljøer i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Der ydes rådgivning inden for klinisk epidemiologi og eksperimentel klinisk forskning, dvs. eksperimentel medicin, eksperimentel kirurgi og andre kliniske forsøg. Der anvendes primært metoder til analyser af overlevelsesdata og case-control studier, samt til analyser af forsøg inden for den eksperimentelle forskning.

Centerets statistikere underviser i biostatistik på ph.d.-uddannelsen på Sundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet og i præ-graduat epidemiologi og biostatistik for medicinstuderende ved Aarhus Universitet.

Herudover varetager centerets dataloger og statistikere datamanagement og statistiske analyser.

NYHEDER
PUBLIKATIONER