Arbejdsområder

Afdelingens statistikere arbejder primært med opbygning og analyse af kliniske databaser og registerbaserede data. Disse opgaver har medført mange forskningsaktiviteter og et bredt samarbejde med forskningsmiljøer på landets sygehuse, og med Kræftens Bekæmpelse og andre forskningsinstitutioner, såvel nationalt som internationalt. Afdelingens statistikere udarbejder desuden epidemiologiske undersøgelser inden for Cancerovervågning og i samarbejde med Hjerteforeningen samt varetager afrapportering af kliniske indikatorer i det Nationale Indikator Projekt og i relation til opgaver i Kompetencecenter Nord.

NYHEDER
PUBLIKATIONER