Uro-onkologisk Fællesdatabase

Den Uro-onkologiske Fællesdatabase består af fem databaser: 


Prostatacancer (DaProCadata)
Blærecancer (DaBlaCadata)
Nyrecancer (DaRenCadata)
Peniscancer (DaPeCadata)
Testiscancer (DaTeCadata)

 

 

NYHEDER
PUBLIKATIONER