Præhospitalsdatabasen 

Formål 

Databasens formål er, at monitorere og udvikle kvaliteten af præhospitalsbehandlingen for borgere med opkald til 1-1-2.     

Indikatorer 

Indikatorsættet er under udvikling men forventes bl.a. at inkludere tider fra 1-1-2 opkald til ankomst af præhospital ressource, andel af opkald som hastegradvurderes med Dansk Index, andelen af opkald som afsluttes på stedet, andel genoplivet efter hjertestop, samt tid fra 1-1-2 opkald til ankomst til trombolyse eller endovaskulær behandling for apopleksi eller for perkutan koronar intervention for ST-elevationsmyokardieinfarkt.

Beskrivelse 

At sikre ensartethed regionerne imellem i de processer og aktiviteter der finder sted, når en borger ringer 1-1-2 for hjælp ved alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst.

Data 

Data indhentes primært fra vagtcentralernes disponeringssystemer, på sigt suppleret med relevante variable fra præhospital patientjournal.

Organisation 

Styregruppen er forankret omkring de regionale præhospitale ledere. Derudover er der repræsentation fra Dansk Cardiologisk Selskab og akutprofessorerne.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Afdelingslæge, ph.d. Christian F. Christiansen: cfc@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER