PROCRIN 

- Program for Clinical Research Infrastructure 
 

Klinisk Epidemiologisk Afdeling er med i forskningsprogrammet Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN), som begyndte i januar 2015 og varer i to år.

Formålet med PROCRIN er at sikre, at alle sundhedsdata systematisk indsamles, kvalitetssikres og gøres tilgængelige for forskning og klinisk anvendelse, mens datafortrolighed sikres bedst muligt. Mange eksisterende data udnyttes ikke optimalt i dag på grund af mangel på ensartet infrastruktur, ekspertise og synliggørelse. PROCRIN vil derfor give aktører i sundhedsvæsnet og forskningsverdenen bedre mulighed for at samarbejde om forskning i sundhedsdata, hvilket vil forbedre behandlingen af patienter og bygge bro mellem forskning og klinisk praksis.

PROCRIN består af fem delprogrammer, og de fire klinisk epidemiologiske funktioner ved universitetshospitalerne i Glostrup, Odense, Aalborg og Aarhus er alle med i programmet.

Professor Henrik Toft Sørensen, leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling, er videnskabelig leder af PROCRIN, mens professor Lars Pedersen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling er leder af et af de fem delprogrammer. Danske Regioner er bevillingshaver for PROCRIN, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden, som tilsammen har bevilget 50 millioner kroner til programmet.

Læs mere om PROCRIN

NYHEDER
PUBLIKATIONER