Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord

Mission

Klinisk epidemiologi er en væsentlig disciplin inden for sundhedsvæsenets drift

Vores formål er:

 • at varetage opgaver inden for sundhedsvæsenet baseret på klinisk epidemiologisk ekspertise
 • at styrke viden om behandlingers sikkerhed, foretage kvalitetsvurderinger, afdække utilsigtede virkninger og hændelser, implementere viden og udvikle guidelines samt ressourceoptimering
 • at rådgive danske regioner og andre myndigheder i spørgsmål, hvor klinisk epidemiologisk viden på højt niveau er nødvendig
 • at bistå ved opbygning og drift af kliniske kvalitetsdatabaser
 • at monitorere det kliniske forløb for udvalgte patientgrupper
 • at stimulere til forskning og udvikling inden for anvendt epidemiologi

Vision

Vi vil være blandt det danske sundhedsvæsens foretrukne samarbejdspartner inden for den anvendte epidemiologi

Vi vil:

 • være førende i Danmark inden for udvalgte specialiserede områder
 • rådgive offentlige myndigheder og kliniske afdelinger om epidemiologi og biostatistik på højt niveau
 • udvikle kliniske kvalitetsdatabaser
 • udvikle forskningsbaserede analyser af sundhedsvæsenets indsats
 • udnytte sundhedsdata til analyse af sundhedsvæsenets indsats
 • søge internationalt samarbejde inden for anvendt epidemiologi
 • stimulere til forskningsaktivitet i tæt samarbejde med KEAs forsknings- og uddannelsesprogrammer
 • udvikle medarbejdere med høje faglige og sociale kompetencer
NYHEDER
PUBLIKATIONER