Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS)

Formål

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer skal overvåge og forbedre kvaliteten af livmoderhalskræftscreening i Danmark.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Screeningsprogrammet for livmoderhalskræft skal tilbydes alle kvinder i alderen 23-65 år. Screeningen tilbydes med 3 års intervaller for kvinder i alderen 23-49 og 5 års intervaller for kvinder i alderen 50-65 år. 
I Danmark screenes der hvert år cirka 400.000 kvinder. Kvalitetsdatabasen for livmoderhalskræft blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2008, og den første årsrapport blev offentliggjort i 2009. Rapporterne kan tilgås via www.sundhed.dk 

Data

Databasen opsamler data svarende til 9 indikatorer. Data hentes fra Patobankens IT-programmer (Cyresmodulet og Indkaldemodulet), CPR-registeret, Cancerregistret og Statistikbanken.dk.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Seniorforsker, MPH, ph.d. Ellen M. Mikkelsenem@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER