Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Formål

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase der omfatter KOL patienter, der følges i sygehusambulatorier, er akut indlagte med KOL-forværring eller følges af egen læge. Databasen blev etableret under det Nationale Indikatorprojekt (NIP) i 2007 og har til formål at monitorere pleje og behandling af den nævnte patientgruppe.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen har været rent LPR-baseret fra begyndelsen. Omfattet af databasen er 1) Patienter (≥30 år), som i Landspatientregisteret (LPR) er registreret med en eller flere ambulante sygehuskontakter, der er led i et ambulant forløb hvor KOL enten er aktionsdiagnose, eller bidiagnose sammen med respirationssvigt som hoveddiagnose. 2) Patienter (≥30 år), som i LPR er registreret med et akut indlæggelsesforløb, hvor KOL er aktionsdiagnose eller - sammen med udvalgte aktionsdiagnoser - er bidiagnose. Fra 2011 er patienter fulgt i almen praksis også inkluderet via samarbejde med DAK-E.

Data

Alle sygehuse der indlægger patientgruppen indberetter automatisk via LPR. For ambulante patienter monitoreres kvaliteten for de ambulatorier, der efter egne oplysninger er KOL-ansvarlige. For praksis monitoreres foreløbigt de praksis, der er tilmeldt datafangst via DAK-E.
Indikatorsættet er revideret i 2011. LPR har vist sig at være velegnet til monitorering af sygdomsområdet; validiteten af KOL-diagnoser er høj, men kompletheden er suboptimal da ikke alle akutte KOL-indlæggelser kodes med KOL i LPR. Der registreres en række prognostiske faktorer via LPR, herunder værdier for lungefunktion, BMI, åndenød, rygestatus, respiratorbehandling og komorbiditet (Charlson index).

Organisation

Som for andre tidligere NIP-databaser er det en veletableret organisation med en tværfaglig styregruppe og årlig national audit. Der har hidtil været lav videnskabelig aktivitet, men denne er stigende.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Overlæge, lektor, ph.d. Reimar W. Thomsen: rwt@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER