Klinisk Database for Non-melanom Hudkræft behandlet i dermatologisk speciallægepraksis (NMSC)

Formål

At sikre kvaliteten af behandlingen af Non-melanom hudkræft i Danmark

Beskrivelse

Databasen dækker behandlingsprocedurer og kontrol af non-melanom hudkræft i dermatologiske speciallægepraksisser, med plan om at inddrage alle øvrige enheder, der foretager behandling og kontrol af non-melanom hudkræft.

Data

NMSC er indberetningspligtig til Cancerregistret. Derfor foregår indberetning til Cancerregistret direkte fra NMSC-databasen, hvorved unødig dobbeltindtastning til flere registre undgås for det personale, der indberetter.
Herudover benyttes datafangst fra KVIS projektet (Kvalitetsudvikling i Speciallægepraksis) samt data fra Patologiregistret til at beregne dækningsgrad.

Organisation

Databasen er forankret i Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) samt Danske Dermatologers Organisation (DDO). Styregruppen består af repræsentanter fra de faglige selskaber samt regioner. Endvidere indgår i styregruppen en repræsentant fra KCEB-Nord.

Kontakt

Kontaktperson for NMSC i RKKP er Anne-Marie Sigsgaard Hansen: Anne-Marie.Sigsgaard@stab.rm.dk 
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard: mn@clin.au.dk

 

NYHEDER
PUBLIKATIONER