Dansk Intensiv Database (DID) 

Beskrivelse 

Dansk Intensiv Database (DID) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at registrere forekomst og resultat af intensiv terapi med henblik på at vurdere om behandling og behandlingsresultater er på højde med det ønskelige samt at fastholde eller forbedre et opnået behandlingsniveau. Intensiv terapi omfatter observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer, som er af en sådan sværhedsgrad, at behandling ikke kan gennemføres på en almindelig sengeafdeling

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Data 

Databasen opsamler data svarende til fire indikatorer for de patienter, der modtager intensiv terapi. Indikatorerne har fokus på resultat af behandlingen blandt andet i form af genindlæggelse inden for 48 timer samt mål for dødelighed. Der måles endvidere på udskrivning i aften-nattetimer og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling.

Data indberettes via de patientadministrative systemer til Landspatientregistret i form af SKS-koder og samkøres med data fra CPR-registret.

Organisation 

Databasen er forankret i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT). Styregruppen består af repræsentanter fra de faglige selskaber, de indberettende centre i hver region og en repræsentant fra Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord. Den daglige ledelse varetages af styregruppen.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Christian F. Christiansen: cfc@clin.au.dk

 

NYHEDER
PUBLIKATIONER