Hospitalsepidemiologi og patientsikkerhed

Siden Institute of Medicine i USA i 1999 publicerede deres rapport ”To Err is Human: Building a Safer Health System”, som estimerede, at op mod 100.000 amerikanere døde årligt som konsekvens af medicinske fejl, har der været fokus på patientsikkerhed.

I Danmark dør hvert år omkring 30.000 patienter inden for 30 dage efter en indlæggelse. Baseret på data fra Storbritannien har man skønnet at ca. 5 % af alle hospitalsdødsfald er forebyggelige, dvs. at dette tal i Danmark er omkring 1.500 patienter. Man ved dog ikke hvad tallet reelt er, ligesom der mangler viden dels om udviklingen af tid i antallet af utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen, dels om hvilke faktorer, der øger risikoen for, at en patient oplever en utilsigtet hændelse.

Hospitalsepidemiologi opstod som et subspeciale af infektionsepidemiologi, med det formål at studere hospitalserhvervede infektionssygdomme. Siden er hospitalsepidemiologien dog udvidet til at omfatte studier af både infektiøse og ikke-infektiøse sygdomme i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det er således relevant at anvende moderne hospitalsepidemiologiske metoder til forskning i patientsikkerhed.

Formålet med KEAs forskningsprogram i hospitalsepidemiologi og patientsikkerhed er at forbedre det videnskabelige grundlag for interventioner, der kan forbedre patientsikkerheden i Danmark. Forskningsprogrammet benytter de landsdækkende datakilder til at kvantificere antallet af utilsigtede hændelser (med fokus på død, blodpropper i ben og lunge, infektioner og re-operationer) i Danmark, samt undersøger dels den prognostiske betydning af utilsigtede hændelser dels risikofaktorer for disse.

 

 

Siden Institute of Medicine i USA i 1999 publicerede deres rapport ”To Err is Human: Building a Safer Health System”, som estimerede, at op mod 100.000 amerikanere døde årligt som konsekvens af medicinske fejl, har der været fokus på patientsikkerhed.

I Danmark dør hvert år omkring 30.000 patienter inden for 30 dage efter en indlæggelse. Baseret på data fra Storbritannien har man skønnet at ca. 5 % af alle hospitalsdødsfald er forebyggelige, dvs. at dette tal i Danmark er omkring 1.500 patienter. Man ved dog ikke hvad tallet reelt er, ligesom der mangler viden dels om udviklingen af tid i antallet af utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen, dels om hvilke faktorer, der øger risikoen for, at en patient oplever en utilsigtet hændelse.

Hospitalsepidemiologi opstod som et subspeciale af infektionsepidemiologi, med det formål at studere hospitalserhvervede infektionssygdomme. Siden er hospitalsepidemiologien dog udvidet til at omfatte studier af både infektiøse og ikke-infektiøse sygdomme i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det er således relevant at anvende moderne hospitalsepidemiologiske metoder til forskning i patientsikkerhed.

Formålet med KEAs forskningsprogram i hospitalsepidemiologi og patientsikkerhed er at forbedre det videnskabelige grundlag for interventioner, der kan forbedre patientsikkerheden i Danmark. Forskningsprogrammet benytter de landsdækkende datakilder til at kvantificere antallet af utilsigtede hændelser (med fokus på død, blodpropper i ben og lunge, infektioner og re-operationer) i Danmark, samt undersøger dels den prognostiske betydning af utilsigtede hændelser dels risikofaktorer for disse.

NYHEDER
PUBLIKATIONER