Den Ortopædiske Fællesdatabase 

Den Ortopædiske Fællesdatabase omfatter fire databaser:
 

Dansk Knæalloplastik Register og Dansk Hoftealloplastik Register indgår i det nordiske samarbejde, Nordic Arthroplasty Register Association (NARA). Se seneste rapport.

NYHEDER
PUBLIKATIONER