Den Fælles Akut Database  

Den Fælles Akut Database består af tre databaser: 

 

  • Dansk Traumeregister

  • Databasen For Akutte Hospitalskontakter
  • Præhospitalsdatabasen

NYHEDER
PUBLIKATIONER