Databasen for Akutte Hospitalskontakter

Formål 

At belyse kvaliteten af alle akutte patientforløb på danske sygehuse.
Databasen vil inkludere akutte patienter, der modtages i fælles akutmodtagelser (FAM), som modtages direkte på en stamafdeling, eller som modtages på mindre sygehuse uden fælles akutmodtagelse. 

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til databasens hjemmeside hos KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen for Akutte Hospitalskontakter er en af de tre kliniske kvalitetsdatabaser for akutområdet under Fælles Akutdatabasen, der er under etablering. Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af akutte patientforløb på danske sygehuse.

Data

Databasen bygger i videst mulige omfang på allerede indrapporterede data fra Landspatientregisteret (LPR) og CPR-registeret samt fra akutmodtagelsernes kliniske logistiksystemer. 

Organisation

Databasens styregruppe er bredt sammensat af regionale medlemmer med akutmedicinsk, kardiologisk, kirurgisk og ortopædkirurgisk baggrund.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.  
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Afdelingslæge, ph.d. Christian F. Christiansen: cfc@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER