Dansk Traumeregister

Formål 

At udvikle kvaliteten af behandlingen af traumepatienter på danske hospitaler.

Indikatorer

Indikatorsættet er under udarbejdelse. Det endelig indikatorsæt forventes at inkludere andel af traumepatienter med mere end 24 timers hospitalsforløb, andel svære traumepatienter, intubation ved bevidsthedspåvirkning, CT-skanning indenfor hhv. 2 og 6 timer efter start på traumemodtagelse, tid til operation for penetrerende traumer, tid til overflytning for patienter ankommet fra andet sygehus samt 30-dages mortalitet.

Beskrivelse

Dansk Traumeregister er en af de tre kliniske kvalitetsdatabaser for akutområdet under Fælles Akutdatabasen. Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af traumebehandlingen på danske sygehuse. 
Databasen vil i første omgang omfatte de fire danske level 1 traumecentre, men på sigt vil databasen også medtage traumeforløb på level 2 traumecentre. 

Data

Databasen bygger på data indberettet til Landspatientregisteret og CPR-Registeret, men vil i en overgang blive suppleret med lokale data herunder vedrørende sværhedsgrad af traume.

Organisation

Databasen er forankret i Dansk Ortopædisk Traumeselskab med regionale repræsentanter fra både ortopædkirurgiske og anæstesiologiske afdelinger.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.  
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Afdelingslæge, ph.d. Christian F. Christiansen: cfc@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER