Akut Kirurgi Databasen

Formål

Akut Kirurgi Databasen er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase der omfatter sygdomsområderne (1) akut blødende ulcus og (2) perforeret ulcus. Databasen blev etableret under det Nationale Indikatorprojekt (NIP) i 2004 og har til formål at monitorere pleje og behandling af de ovennævnte to patientgrupper.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Omfattet af databasen er alle patienter med: (1) akutte kliniske symptomer på blødende ulcus (hæmatemese, melæna og/eller uforklaret fald i hæmoglobin inden for 7 døgn) hvor gastroskopi verificerer ulcus i ventrikel eller duodenum, og: (2) patienter med perforeret ulcus i ventrikel og/eller duodenum verificeret ved operation. Akutte indlæggelser med ulcuskomplikation er grundlæggende valgt som markør for det akutte kirurgiske beredskab og patientforløb på sygehusene. Der er således indeholdt elementer fra den fælles akutmodtagelse, visitation, endoskopi, operationsgang inklusiv anæstesi og opvågning samt plejen i sengeafsnittet.

Data

Alle sygehuse der håndterer disse patientgrupper indberetter. Databasekompletheden for patienterne er vedvarende høj og ligger på over 90 %. Indikatorsættet er revideret tre gange, senest i 2011, og består for øjeblikket af to sæt af otte kvalitetsindikatorer, seks procesindikatorer og to resultatindikatorer for hvert sygdomsområde. Primære data fra indlæggelsesforløbene indberettes af sygehusafdelingerne via KMS. Der registreres en række prognostiske faktorer, herunder rygning, alkoholforbrug, ulcusrelateret medicinforbrug, en række kroniske sygdomme, puls og blodtryk, ASA-score, højde, vægt, blødnings-/perforationstype, anæstesiledsagelse, og evt. dødsårsag.

Organisation

Som for andre tidligere NIP-databaser er det en veletableret organisation med en tværfaglig styregruppe og årlig national audit. Der er moderat høj videnskabelig aktivitet.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d. Christian F. Christiansen: cfc@clin.au.dk

 

NYHEDER
PUBLIKATIONER